קורס מורי נהיגה
(*בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים)

נושאי הלימוד קורס

מקצועות תשתית:  פיזיקה, יסודות הפסיכולוגיה, דידקטיקה, תורת המבחנים, אתיקה.
תורת המקצוע- ליבה: חוקים ותקנות: דיני תעבורה, נהלי רישוי מתודיקה של הוראת נהיגה לימודי נהיגה ורכב:

נהיגה נכונה, נהיגה מונעת, הכרת הרכב ומערכות הבטיחות, הנדסת תנועה, יציבות הרכב הגורם האנושי בנהיגה,

הדרכה בכיתה המשלבת לימוד עיוני ולימוד מעשי נהיגה מתקדמת.
מקצועות תומכים: עזרה ראשונה, כיבוי אש, איכות הסביבה וזיהום אויר.
כישורי עבודה: יישומי מחשב, תקשורת בין אישית, לקויות למידה ונגישות, תכתובת מנהלית.


משך הקורס

מסלול ערב: כשנה ותשעה חודשים (עיוני בלבד).

סה"כ 701 שעות אקדמאיות: עיוני- 626 שעות, מעשי- 75 שעות.

 

תנאי קבלה

על מנת לקבל הפנייה ללימודים יש לפנות למשרד הרישוי עם הטפסים הבאים:

שלב א:

  • תעודת השכלה מקורית על סיום 12 שנות לימוד
  • תעודת זהות – גיל מינימלי 21 שנה
  • תושב ישראל
  • רישיון נהיגה תקף בדרגה B  

שלב ב:

  • מבחני התאמה אישיותית ע"י מכון אדם מילוא (משרד הרישוי מפנה לעומדים בקריטריונים)
  • הוצאת טופס ירוק ( רש"ל 18 ), מעבר בדיקת עיניים בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
  • 2 תמונות פספורט
  • מבחן נהיגה מעשי מטעם משרד הרישוי
  • הפניה למכון אדם מילוא ניתן לקבל במשרד הרישוי- עם כל המסמכים הדרושים כפי שפורטו.
  • לתיאום מועד בחינה במכון אדם מילוא יש להתקשר לטלפון-סניף תל אביב: 03-6450000 או טלפון ארצי 2035* 


דרישות לסיום הקורס

*השתתפות מלאה בקורס עיוני +מעשי בחינות עיוניות חיצוניות
*בחינות מעשיות חיצוניות
*בחינות פנימיות

תעודת סיום

תעודת גמר ממשלתית מטעם משרד התמ"ת אשר תינתן עם סיום בהצלחה של קורס מורה נהיגה.