קורס חשבי שכר בכיר

*הלימודים בחשבי שכר נמצאים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולשכת רו"ח.

 

הכנת משכורות דורשת בקיאות והבנה רחבה בתחומי החשבונאות, המשפט, המיסוי והמחשוב.

מורכבות הכנת המשכורות והדרישה לחשבי שכר בכירים, מקצועיים וטובים, יוצרות ביקוש רב לאנשי מקצוע איכותיים.

מסלול הלימודים לחשבי שכר בכירים של מכללת ניהולית מקנה ללומדים כלים מקצועיים לביצוע חישובי שכר כלליים בענפי המשק השונים וידע מקצועי רחב.

יתרונות אלה הופכים את הבוגרים שלנו למבוקשים בשוק.

מכללת ניהולית בעלת ניסיון רב בלימודי החשבונאות. סגל המרצים במסלול הלימודים מקצועי ומנוסה.

נושאי הקורס:

* פקודת מס הכנסה                                         * תקנות מס הכנסה

* פקודת חברות                                               * חוק בטוח לאומי

* חוק ביטוח בריאות ממלכתי                           * חוק שכר מינימום

* חוק הלנת שכר                                             * חוק שעות עבודה והמנוחה

* חוק עבודת נשים ונוער                                  * חוק פיצויי פיטורין

* חוק דמי הבראה                                           * חוק חופשה שנתית

* חוק דמי מחלה                                             * תוספת יוקר

* קופת גמל ותוכנות פנסיה                               * פיצוי פרישה

* הכנת גיליון משכורת                                     * תוכנה לחישוב שכר ממוחשב

* הכנת דוחות חודשיים                                    * הכנת תלושי שכר

* הפקת טפסי 101, 102 ,106 ,126                      * לימוד תוכנה ממוחשבת.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד.

 

מסלול ערב: 115 שעות לימוד.

פעם בשבוע, בין השעות:  21:15 – 17:30 .

תעודה:

תעודה מטעם משרד התמ"ת.

תעודת סיום מטעם מכללת ניהולית.

תעודת סיום מטעם לשכת רו"ח (*לעוברים את הבחינה).