קורס הנח"ש  סוג  1+2 – בסיסי ומתקדם

*הלימודים מפוקחים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד התמ"ת).

האם אתם בנויים לאתגר?  

מנהל חשבונות אחראי על רישום שיטתי של כל הפעילויות הפיננסיות והעסקיות המתרחשות בארגון.

מסלול הלימודים של מכללת ניהולית מכשיר מנהלי חשבונות ומכין אותם לבחינות הסיווג סוג 1+2.

 בוגרי הנה"ח סוג 1+2 יוכלו להמשיך ללימודים במקצועות הבאים: הנה"ח סוג 3 וייעוץ מס .

עיקרי הנושאים הנלמדים:

סוג 1+2           

  • חשבונאות פיננסית א. – מע"מ , משכורות , מלאי , עריכת דוחות כספים ועוד..
  • חשבונאות פיננסית ב. – שותפויות, עסקאות, מט"ח, מלכ"ר, קבלנים, פתח ועוד..
  • תורת המסחר והמשק.– תאגידים , בנקאות , מערכת המיסים ועוד..
  • חישובים מסחריים.– רווח והפסד , הנחות , ריבית והצמדה ועוד..
  • חשבונאות מעשית. { ממוחשבת } – קוד בינה ועוקץ.

תנאי קבלה:   גיל 18 ומעלה, 12 שנות לימוד.

מס' שעות הקורס:  285  שעות אקדמאיות.

תעודה:

תעודת סיום מטעם מכללת ניהולית.

תעודת מקצוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (תמ"ת).

מסלול : 

מסלול ערב-  8-10 חודשים.  בין השעות: 17:30-21:15 , פעמיים בשבוע.