קורס הנהח"ש סוג 3 – ראשי.

 

(בפיקוח משרד העבודה)

 

תכנית לימודים המרחיבה את הידע של מנהלי חשבונות סוג 1+2 ומכשירה את התלמידים לקראת בחינת הסיווג להנה"ח סוג 3 – ראשי של משרד התמ"ת. הלימודים מועברים ע"י צוות מיומן, מקצועי ובעל ניסיון רב ומכרים ע"י משרד התמ"ת. התלמידים ניגשים לבחינות עם ציוני מגן.

 

עיקרי הנושאים הנלמדים:

 

חברות (א, ב , ג) , התחייבויות תלויות , יעודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך ומאזן,   השקעות בניירות ערך לז"ק וז"א, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לז"א, הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיס דיווח ושיחזור חשבונות , יסודות ביקורת החשבונאות, ניתוח דוחות כספיים, דוח על תזרים מזומנים, התקינה החשבונאית וחשבונאות מעשית.

 

תנאי קבלה:

בעלי תעודה סיווג סוג 2 של משרד העבודה.

 

משך הקורס:

  214 שעות אקדמאיות, פגישה שבועית ימי ג' (17:30-21:15) במשך בין 10 חודשים לשנה.

 

תעודה:

לבוגרי הקורס תוענק תעודה גמר ממכללת ניהולית .

לתלמידים אשר יעמדו בהצלחה במבחן מטעם משרד התמ"ת תוענק תעודה סווג   סוג 3- ראשי.

 

 

* הערה: התכנים ומשך הזמן המוצגים בסילבוס זה עשויים להשתנות בהתאם לקצב ורמת הכיתה.

* פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.